HINNASTO

Noudatamme palkkioperusteissa Suomen Asianajajaliiton vahvistamia palkkio-ohjeita. Oikeusapuasioissa palkkio määräytyy oikeusavun palkkioperusteista säädetyn asetuksen mukaan. Laskutamme pääsääntöisesti koko toimeksiannon vasta sen päätyttyä tai oikeusasteittain. Mahdollisista ennakkomaksuista, kiinteähintaisista tehtävistä tai kuukausiveloituksesta sovitaan tapauskohtaisesti ennen toimeksiannon vahvistamista. Tyypillisin tuntiveloituksemme on 285,20 euroa/h (sis. Alv 24 %) ja hoidamme myös oikeusapuasioita.

Tuntiveloituksemme on 272,80 – 310 euroa/h (sis. Alv 24 %). Tuntiveloitus määräytyy toimeksiannon laadun, laajuuden ja aikataulun mukaan. Tuntiveloitus sovitaan asiakkaan kanssa aina etukäteen ennen toimeksiannon vahvistamista. Laskutus perustuu toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn aikaan. Minimiveloitus on 0,2 h (12 minuuttia). Viranomaisten maksut ja muut kulut laskutetaan erikseen.

Kotivakuutuksiin sisältyy usein oikeusturvavakuutus, joka kattaa asianajajan käytöstä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut (pois lukien vakuutuksen omavastuu) lasten huoltoa, tapaamista ja elatusta koskevissa asioissa sekä rikosasioissa asianomistajan oikeudenkäyntikulut. Mikäli sinulla on oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiin, voidaan sinulle myöntää valtion varoista oikeusapua myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen.

Hoidamme puolestasi vahinkoilmoituksen laatimisen vakuutusyhtiöllesi. 

Mikäli olet epäiltynä tai syytettynä rikoksesta, josta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin neljä kuukautta vankeutta, tai olet vapautesi menettäneenä eli pidätettynä tai vangittuna, tai olet alle 18-vuotias tai muusta erityisestä syystä, voi tuomioistuin määrätä sinulle puolustajan jo esitutkintavaiheeseen. Puolustajan palkkio katetaan valtion varoista. Tällöin tuntiveloituksemme on 136,40 euroa/h (sis. Alv 24 %). Mahdollinen korvausvelvollisuus valtiolle riippuu taloudellisesta tilanteestasi ja jutun lopputuloksesta.

Mikäli olet rikoksen uhrina seksuaalirikosasiassa tai henkeen ja terveyteen kohdistuvassa rikoksessa kuten läheissuhdeväkivalta tai törkeä pahoinpitely, tapon yritys tms. sinulle voidaan määrätä oikeudenkäyntiavustaja valtion varoista jo esitutkinnasta alkaen. Tällöin tuntiveloituksemme on 136,40 euroa/h (sis. Alv 24 %). Tähän avustajamääräykseen ei sisälly oikeudenkäyntikuluriskiä asiakkaalle eikä sen myöntämiseen vaikuta asiakkaan taloudellinen tilanne lainkaan.

Hoidamme puolestasi puolustajan ja asianomistajan avustajan hakemuksen laatimisen tuomioistuimelle.

Mikäli sinulla ei ole oikeusturvavakuutusta etkä ole oikeutettu puolustajan tai asianomistajan avustajan määräykseen, mutta taloudelliset edellytyksesi täyttyvät, sinulla voi olla oikeus oikeusapuun maksutta tai omavastuuosuudella. Selvitämme puolestasi aina oikeutesi oikeusapuun, ja laadimme hakemuksen oikeusaputoimistolle. Tällöin tuntiveloituksemme on 136,40 euroa/h (sis. Alv 24 %).

fi