Hinnasto

Noudatamme palkkioperusteissa Suomen Asianajajaliiton vahvistamia palkkio-ohjeita. Oikeusapuasioissa palkkio määräytyy oikeusavun palkkioperusteista säädetyn asetuksen mukaan. Hoidamme myös oikeusapuasioita.

Tuntiveloituksemme on 272,80 – 372 euroa/h (sis. Alv 24 %)

Tuntiveloitus määräytyy toimeksiannon laadun, laajuuden ja aikataulun mukaan. Tuntiveloitus sovitaan asiakkaan kanssa aina etukäteen ennen toimeksiannon vahvistamista.

Mikäli ensimmäinen yhteydenotto puhelimitse tai sähköpostilla ei johda toimeksiantoon, siitä ei peritä maksua. Laskutus perustuu toimeksiannon hoitamiseen käytettyyn aikaan. Minimiveloitus on 0,2 h (12 minuuttia). Viranomaisten maksut ja muut kulut laskutetaan erikseen.

Koti- ja yritysten vakuutuksiin sisältyy usein oikeusturvavakuutus, joka yleensä kattaa oikeudellisen avustajan käytöstä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut (pois lukien vakuutuksen omavastuu) riita-asioissa ja rikosasioissa asianomistajan oikeudenkäyntikulut. Mikäli sinulla on oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiin, voidaan sinulle myöntää valtion varoista oikeusapua myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen.

Mikäli sinulla ei ole oikeusturvavakuutusta, selvitämme puolestasi mahdollisuutesi saada oikeusapua valtion varoista.

Hoidamme puolestasi vahinkoilmoituksen laatimisen vakuutusyhtiöllesi ja oikeusapuhakemuksen valtiolle.

Vakavissa rikosasioissa rikoksesta epäilyllä ja asianomistajalla on mahdollista saada oikeudellinen avustaja valtion varoista riippumatta taloudellisesta tilanteesta. Näissä tilanteissa kannattaa aina kääntyä asianajajan puoleen.