OIKEUSTAPAUKSET

Toimistomme asianajajien hoitamia oikeustapauksia korkeimmassa oikeudessa. Tapauksen otsikko sisältää linkin Finlex-tietokantaan, jossa tuomioistuimen ratkaisu on luettavissa kokonaisuudessa. 

Käräjäoikeus katsoi tekoaikana 15-vuotiaan A:n syyllistyneen nuorena henkilönä tehtyyn ryöstön yritykseen ja tuomitsi hänet sakkorangaistukseen todeten asiassa olleen erityisen painavia syitä määrätä vankeuden sijasta sakkoa. Syyttäjä vaati hovioikeudessa rangaistuksen ankaroittamista ehdolliseksi vankeudeksi. Hovioikeus toimitti asiassa pääkäsittelyn A:n kuulemiseksi ja katsoi ratkaisussaan, ettei perusteita käräjäoikeuden tuomitseman rangaistusseuraamuksen muuttamiseen ollut.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, ettei asiassa ollut erityisen painavia syitä tuomita vankeuden sijasta sakkoa, ja tuomitsi A:n ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Kysymys myös siitä, minkä seikkojen perusteella rangaistuksen määräämistä koskeva arviointi olisi hovioikeudessa tullut tapahtua ja oliko rangaistuksen määräämiseen vaikuttavista seikoista ollut tarpeen esittää todistelua.

Iältään 20-vuotias A oli viestitellyt entuudestaan tuntemansa 15-vuotiaan X:n kanssa ja lähettänyt tälle kuvan sukupuolielimestään sekä saanut X:n lähettämään itsestään intiimejä kuvia. Lisäksi A oli X:lle lähettämissään viesteissään kuvaillut yksityiskohtaisesti, miten hän haluaisi harrastaa seksiä X:n kanssa. A ja X olivat tämän jälkeen tavanneet A:n ystävän luona ja he olivat illanvieton aikana olleet sukupuoliyhteydessä. Hovioikeus tuomitsi A:n törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä yhden vuoden kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Korkein oikeus katsoi ratkaisussaan ilmenevillä perusteilla, että A:lle tuomittu rangaistus voitiin määrätä ehdolliseksi tehostettuna 70 tunnilla yhdyskuntapalvelua.

fi