PALVELUT

Meillä on vuosikymmenen kokemus rikosasioiden sekä lasten huoltoa, tapaamista ja elatusta koskevien asioiden hoitamisesta. 

Avustamme vastaajia ja asianomistajia kaikissa rikosasioissa. Hoidamme myös lähestymiskieltoasioita. 

Tavallisimpia hoitamiamme rikosasioita ovat:

  • Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, erityisesti perheväkivalta
  • Seksuaalirikokset
  • Huumausainerikokset
  • Yksityisyyteen, rauhaan ja kunniaan sekä vapauteen kohdistuvat rikokset
  • Omaisuuteen kohdistuvat rikokset
  • Talousrikokset, työrikokset, ihmiskauppa, ympäristörikokset

Rikoksesta epäiltynä ja syytettynä

Rikosasioihin perehtyneen asianajajan käyttäminen jo esitutkintavaiheessa usein parantaa mahdollisuuksia puolustautua rikosepäilyjä vastaan.  Asianajajan rooli esitutkinnassa on osallistua päämiehen kuulusteluihin, pyytää poliisia suorittamaan tarvittaessa lisätutkintaa ja avustaa mahdollisissa pakkokeinoasioissa (vangitseminen ja matkustuskielto käsittelyt oikeudessa, takavarikkoasiat). 

Mikäli sinulla ei ole ollut asianajajaa esitutkinnassa, mutta olet saanut syytteen rikosasiassa, voit kääntyä myös silloin asianajajiemme puoleen. Perusteellisen jutun ja näytön kartoituksen jälkeen rakennamme tehokkaan puolustuksen välttääksesi aiheettoman rikosvastuun. Rikoksesta syytetyn kannattaa kääntyä asianajajan puoleen aina, kun kiistää syytteen ja vahingonkorvausvaatimukset.

Rikoksen uhrina

Rikoksen uhrina eli asianomistajana voit tarvita asianajajan apua jo esitutkinnan aikana. Joka tapauksessa asianomistajan kannattaa käyttää asianajajaa vahingonkorvausvaatimusten kartoittamisessa ja laatimisessa sekä oikeudenkäynnissä. Toimeksiantoon sisältyy myös maksettavaksi määrättyjen korvausten periminen vastapuolelta tai Valtiokonttorilta.

Tuoreessa erotilanteessa ensisijaisena tavoitteena tulee olla vanhempien keskinäinen sopimus seuraavista asioista:

  • toimivatko vanhemmat yhdessä vai toinen vanhempi yksin lapsen huoltajana,
  • kumman vanhemman luona lapsi asuu,
  • milloin ja missä lapsi tapaa muualla asuvaa vanhempaansa, ja
  • kuinka lapsen elinkustannukset jaetaan.

Toisinaan vanhempien näkemykset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta poikkeavat toisistaan siinä määrin, että sopiminen ei ole mahdollista. Tällöin kannattaa kääntyä asianajajan puoleen, joka arvioi onko vanhempien välinen konflikti ratkaistavissa tuomioistuimessa asiantuntija-avusteisessa sovittelussa vai vaatiiko lapsen etu käräjäoikeuden ratkaisun oikeudenkäynnillä.

Voit kääntyä puoleemme myös niissä tilanteissa, joissa on kyse aiemman lapsen huoltoa, tapaamista ja/tai elatusta koskevan sopimuksen tai tuomioistuimen antaman päätöksen muuttamisesta. Tällöin pyrimme ensisijaisesti neuvottelemalla lapsen toisen vanhemman kanssa saada aikaan uuden ajantasaistetun sopimuksen, joka vastaa perheenne muuttuneeseen elämäntilanteeseen paremmin. Viime kädessä asia on saatettavissa tuomioistuimen ratkaistavaksi, mikäli sovintoneuvottelut eivät johda kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun.

Toimistomme asianajajilla on vuosikymmenen kokemus lasten tapaamissopimusten yksilöllisestä räätälöinnistä, hyvät sosiaaliset taidot kohdata erilaisia ihmisiä sekä osaamista ns. sateenkaariperheiden asioissa. 

Emme hoida lapsen huostaanottoa koskevia asioita. Näissä asioissa kannattaa kääntyä suoraan hallinto-oikeusasioihin erikoistuneen asianajajan puoleen.

fi