Lapsioikeus

Erotilanteessa ensisijaisena tavoitteena tulee aina olla vanhempien keskinäinen sopimus seuraavista asioista:

  • toimivatko vanhemmat yhdessä vai toinen vanhempi yksin lapsen huoltajana,
  • kumman vanhemman luona lapsi asuu,
  • milloin ja missä lapsi tapaa muualla asuvaa vanhempaansa ja
  • kuinka lapsen elinkustannukset jaetaan.

Asianajaja voi laatia täytäntöönpanokelpoisen sopimuksen yksimielisille vanhemmille ja sopimus voidaan tarvittaessa vahvistaa tuomioistuimessa tai kunnan lastenvalvojalla.

Toisinaan vanhempien näkemykset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta poikkeavat toisistaan siinä määrin, että sopiminen ei ole mahdollista. Tällöin kannattaa kääntyä asianajajan puoleen, joka arvioi onko vanhempien välinen konflikti ratkaistavissa tuomioistuimessa asiantuntija-avusteisessa sovittelussa vai vaatiiko lapsen etu käräjäoikeuden ratkaisun oikeudenkäynnillä.

Emme hoida lapsen huostaanottoa koskevia asioita. Näissä asioissa kannattaa kääntyä suoraan hallinto-oikeusasioihin erikoistuneen asianajajan puoleen.