Rikosoikeus

Uhrina rikosasiassa

Rikoksen uhrina eli asianomistajana voit tarvita asianajajan apua jo esitutkinnan aikana. Joka tapauksessa asianomistajan kannattaa käyttää asianajajaa vahingonkorvausvaatimusten kartoittamisessa ja laatimisessa sekä oikeudenkäynnissä. Toimeksiantoon sisältyy myös maksettavaksi määrättyjen korvausten periminen vastapuolelta tai Valtiokonttorilta.

Epäiltynä rikosasiassa

Rikosasioihin perehtyneen asianajajan käyttäminen esitutkintavaiheessa usein parantaa mahdollisuuksia puolustautua rikosepäilyjä vastaan. Asianajaja voi pyytää poliisia suorittamaan lisätutkintaa, jotta aiheeton rikosepäily saadaan kumotuksi jo esitutkinnassa. Rikoksesta syytetyn kannattaa kääntyä asianajajan puoleen aina, kun kiistää syytteen tai vahingonkorvausvaatimukset.

Tavallisimpia hoitamiamme rikosasioita ovat:

  • seksuaalirikokset
  • henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, erityisesti perheväkivalta
  • yksityisyyteen, rauhaan ja kunniaan kohdistuvat rikokset
  • vapauteen kohdistuvat rikokset
  • omaisuuteen kohdistuvat rikokset
  • huumausainerikokset
  • talousrikokset
  • työrikokset
  • ympäristörikokset

Hoidamme kaikkia rikosasioita ja myös lähestymiskieltoasioita.